Sympozia a výstavy

 • biondo 2

  Biondo, 2011

  PAULINA SKAVOVA
  BIONDO
  http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/paulina-skavova-biondo-bl...
  http://www.youtube.com/watch?v=agGdKKxDzek
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/160734-paulina-skavova-na-biondo/

  Galerie Michal’s Collection
  Husova 13, Praha 1
  www.michalscollection.cz
  12. 1 – 9. 2. 2012

  Paulina Skavova je jednou z těch vzácných současných autorek, které ve svém díle úspěšně a osobitě rozvíjejí tradici českého figurálního sochařství. Ač fundamentálně vychází z klasických archetypů a tradičních fabulací, přetváří je dle „obrazu svého“, transponuje je do nových a překvapivých kontextů. Zároveň ale kategorii klasického sochařství překračuje svým přesahem ke konceptuálně zaměřené tvorbě, vytváří objekty a instalace, věnuje se performanci. Je všestrannou tvůrkyní, jejíž dílo je vizuálně silné, emotivně nabité, mnohdy provokativní, ironicky zabarvené, prodchnuté kontrastujícími a nejednoznačně interpretovatelnými obsahy. Paulina Skavova emancipovaně zachycuje svou ženskou zkušenost v tomto světě. Její vlastní osobnost se do jejího díla promítá s takovou intenzitou, že možná více než o vnější realitě, vypovídá její tvorba především o ní samotné, o jejím extrovertním já. Pro autorčinu kreativitu, nevšední zručnost a píli bychom na tuto vysoce osobní rovinu mohli pozapomenout. Sebereflexivní odkrývání různých aspektů pohledu na sebe, větší či menší odstup, humor, ironie a zapojení adorativních prvků do vnější skutečnosti tvoří základ jejího díla. Různá témata, která ji v běžném životě potkávají, přenáší do „křišťálového zámku“ vlastní mysli, a chtěně či nechtěně nám ukazuje svůj život v stylizované i naprosto nestylizované podobě. Jako členka umělecké skupiny Kolouchův sen a jako performerka se zapojuje do společné práce, ale její přístup k motivu je extrémně egocentrický. Jako by se všechny směry a cesty potkávaly v jednom ohnisku jejího vědomí. Její osobnost se projevuje opravdu téměř v každé myšlence, v každém tématu, v každé části jejích soch. A tento úhel svého pohledu nám Paulina Skavova na současné výstavě s názvem „BIONDO“ (Blond) předkládá k posouzení. Sama za sebe jsem jejím výtvarným názorem vždy znovu a znovu potěšena, neboť i při velkém zaujetí vlastním světem nepostrádá hravost a nadsázku, což její dílo povyšuje na daleko vyšší a jemnější úroveň.
  Výstava „BIONDO“ je premiérou autorčiny nejnovější monumentální sochařské realizace, díla „Sněhurka a sedm trpaslíků“ (2011-2012). Organicky rozvíjí polohu „superhrdinek“, bravurně ztělesněnou již v autoportrétní instalaci „Pistolnice (Paulina a Tyson)“ z roku 2008, zde taktéž představené (verze v bronzu je součástí sbírek Národní galerie v Praze). V ní se ženskost a subtilita pojí s vyzývavou erotičností. Pistole a bojový pes symbolizují neohroženost a nadvládu, i když nakonec mohou být u ženy tou nejméně nebezpečnou zbraní. Nová instalace „Sněhurka a sedm trpaslíků“ konfrontuje pohádkový motiv s realitou. „Sněhurka“ je opět autorčinou stylizací. Oproti Pistolnici působí křehčím, naivnějším i zranitelnějším dojmem. Je doprovázena skupinou „naklonovaných“ trpaslíků, a to zcela realistických lidských postav – klinicky liliputánů, kteří kompoziční skladbě dodávají na apelativnosti, ale současně i na bizarnosti. Paulina Skavova vytváří pevnou, realistickou formou sugestivní iluzi života, na který nahlíží s odlehčujícím humorem a ironií. Výstavu dotváří nové objekty ze série Un-derwear, představující kolekci spodního prádla, jež přes své „lovecko-prehistorické“ aplikace působí neobyčejně ro-manticky.
  Ač je Paulina Skavova sama drobná a křehká, její díla jsou plná výrazové síly a tvůrčí jistoty.

  Rea Michalová

  There are 2 images in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:07

 • soudci

  Crises 2012

  Symposium v Sokolově

  There are 2 images in this gallery.

  Poslední změna: Po, 02/11/2013 - 18:09

 • diplopia

  Diplopia, 2012

  SLADOVNA / Písek
  Do 9. 9. Jan Gemrot / Paulina Skavova – Diplopia
  Výstava Diplopia (dvojité vidění téhož) představuje aktuální tvorbu malíře Jana Gemrota a sochařky Pauliny Skavove.
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/186308-dvojite-videni-jednoho-s...

  There is 1 image in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:35

 • imitace depilace

  Dokonalá imitace depilace, 2010

  Mariana Jůdová, Paulina Skavova
  Dokonalá imitace depilace

  Název břitký jako dobrá hudební skladba, slibující, budící, bavící, samozřejmě zavádějící. Přitom ale depilace, pokud je imitována, tak neexistuje. Ale jak potom s neexistencí citovaného pracovat? Avšak dohoda Mariany a Pavlíny na názvu byla beze slova jasná. Mariana Jůdová je tvořivou konceptuální, dá se říci novomediální tvůrkyní, věnující se v současnosti barevnému tisku, Paulina Skavova je bytostnou sochařkou, pracující s humorem a nadsázkou sobě vlastní na pomezí konceptu, prozrazující volnou atmosféru ateliéru Karla Nepraše.
  Mariana Jůdová je z Havlíčkova Brodu, studovala na Akademii výtvarných umění Intermediální školu Milana Knížáka a Školu nových medií profesora Michala Bielického, v Portu pak navštěvovala malířský ateliér profesora F. Laranja. Paulina Skavova je z Trutnova, má za sebou Sochařskou školu profesora Karla Nepraše na Akademii výtvarných umění a Intermediální ateliér Milana Knížáka tamtéž, studovala také v Helsinkách a v Luzernu. Mariana již několikrát vystavovala s Paulinou, Paulina přesně totéž, jenže ona zase s Marianou. Obě jsou hravé, vzdělané, vtipné. O tom však po chvilce, nyní dejme místo názornému úvodu:
  Pohybuji se chvílemi také v dalších tvůrčích světech. Moc se mi koncem let šedesátých líbily hudební projekty Alexandra von Schlippenbacha, Badena Powella, Hideo Shirakiho či Kinuko Shiraneho. Nejvíce mne však oslovil skladatel a pianista George Gruntz se svojí Nocí v Tunisu. Spolu s Jean Lucem Pontym, Danielem Humairem, Sahibem Shibabem a dalšími přizvali skupinu beduinů (Salah El Mahdi, Jelloul Osmana, Mokrata Slamu a Hattaba Jouiniho) kteří na nai, darbouku, bendiru, mezoued, tabla a zoukru vytvořili neuvěřitelně plastické a pestré podkladypro finální společnou koncertní desku. Z jednoho kanálu zněla tedy až kosmicky opojivá hudba beduinská, z druhého mistrovský cool-jazz. Při soustředěném poslechu, se za podmínky určitého rytmického přizpůsobení, vystoupení sladilo v neuvěřitelně kvalitní výsledek, který tehdy slavná společnost SABA s velkým komerčním úspěchem vydala. Obě světové hudební kultury, tak nesouměřitelné, se spojily, promíchaly, okořenily, doplnily, zdramatizovaly, dodaly si navzájem takové kouzlo odlišného sex-apealu, že vítězná hudební krmě, nebo chcete-li lépe obraz, překvapil nečekanou kvalitou všechny interprety i posluchače.
  Stojíme na výstavě, která pracuje s podobným skladebným principem. Obě umělkyně samozřejmě
  spojuje zájem o co nejlepší výsledek. Každá je však jiná, pracuje s jiným mediem, tematicky se svým způsobem liší co nejvíce to jde. Musíme však podotknout to, že v pracích obou jsou decentně schovány propojující prvky, a že obě pracují evidentně s nadsázkou, ironií, humorem, což je pojidlo báječné jak střelný prach. Výsledek se nápadně podobá oné výše citované Noci v Tunisu. Mezi pistolnicí, věrným psem a tištěnými vojáky z plyšových hraček vzniká dialog. Divák je osloven stereofonním útokem, nemůže uhnout, výtvarný koncert a koncept jej pronásleduje. Podobný koncept si tvůrkyně už vyzkoušely a zafungoval bez chyb. Na straně jedné typické Paulininy sochy, sexy pistolnice a věrní psi, objekty neuvěřitelného vzrušujícího prádla, na druhé straně Marianiny tisky - obrazy vojáků z květinových či hračkových podkladů ale také značek, symbolů, portrétů ze zajíčků, věnců. Sdělné a líbivé objekty a předměty, násobené množstvím, dusí postupně zalykajícího se diváka. Jsou ještě líbivé? Jsou ještě sdělné? A tak obě dvě pracují s líbivostí a nadsázkou až na samé hranici snesitelnosti či přijatelnosti, obě dvě podávají se svým vlastním humorem pomocí triviálních stavebních kamenů závažné zprávy. Modifikací základního principu je hodně, dají se dodávat bez problémů, bez hranic. A tak vznikají paradoxy, z květů, nožů, erotických pomůcek vznikají zahrádky a nejrůznější objekty. Vždy však ze zpracovaných děl dýchá smysl pro práci s barevnou kompozicí, radost ze vznikajících objektů a současně i rafinovaná vtipnost při hledání stavebních prvků a detailů. Paulina ve svých dílech postavy, věrně zobrazované na úrovni realistické sochy, všelijak deformuje, mučí, lisuje. Nechává vyniknout tloušťku, sleduje a zkoumá možnosti i nemožnosti ve funkčnosti lidského těla. Jakoby mimochodem vytváří práce, jejichž poselství někdy opravdu zamrazí.
  Rád cituji Marianu: Výstava se jmenuje Dokonalá imitace depilace. Název vznikl špatným čtením reklamního sloganu v metru. Nedával příliš smysl, s naší výstavou neměl zdánlivě nic společného, ale fascinoval mě a byla jsem si jistá, že to bude právě Paulina, kdo ho dokonale pochopí. Obě jsme tento název akceptovaly jako jasný, je v něm napětí a humor, který patří právě mezi nás dvě. Řešíme náročné emotivní uzly co, proč a jak vystavit. Ostré břity se neplánovaně zkřížily. Obě podvědomě toužíme po kooperační práci s druhými, která generuje jasné, progresivní, dobré věci, je možné tuto týmovou souhru imitovat a pevně doufám, že se nám to ve Zlíně nakonec dokonale povede.
  Josef Vomáčka, červen 2010

  There is 1 image in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:18

 • field and game 2

  Field and game, 2014

  BLANKA NOVÁKOVÁ, PAULINA SKAVOVA
  FIELD AND GAME
  12. 2. – 14. 3. 2014
  GALERIE MICHAL´S COLLECTION, Husova 13, Praha 1
  www.michalscollection.cz

  Stalo se dobrým zvykem, původně snad i z praktických důvodů, konfrontovat na výstavách malířskou a sochařskou tvorbu. U některých takových spojení, daných kurátorským výběrem, jsem byla velmi příjemně překvapena, jaké kontrasty a jaká souznění při tomto (částečně i racionálním) rozhodnutí vznikají. Jedním z velmi povedených příkladů je současná výstava, spojující dvě přední autorky dvou klasických médií: sochařku Paulinu Skavovou (1976) a malířku Blanku Novákovou (1985). Obě jsou absolventky AVU v Praze. Paulina Skavova studovala v letech 1997-2002 v Sochařském ateliéru prof. Karla Nepraše, v roce 2003 diplomovala v Intermediálním ateliéru prof. Milana Knížáka. Blanka Nováková studovala v Ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana, kde absolvovala v roce 2012. Důkazem jejich talentu a úspěchu je i fakt, že obě jsou svými klíčovými díly zastoupeny v Národní galerii v Praze a v dalších významných sbírkách.
  Název aktuální výstavy „Field and Game“ odkazuje k určitému druhu anglické „outdoorové“ zábavy, jako je např. sportovní střelba, lov drobné zvěře spojený se společenskou událostí, piknikem. S nadsázkou vyjadřuje hlubší spřízněnost vnitřního světa obou autorek, jejichž existencionálně laděné dílo nezřídka reflektuje momenty „osudových her“ a svědčí o fascinující provázanosti lidské a zvířecí říše.
  Paulina Skavova je etablovaná autorka, která svým vyhraněným tvůrčím přístupem aktualizuje tradici českého figurálního sochařství pro současnost (i tím, že její tvorba má řadu přesahů – směrem ke konceptu, performanci apod.). Pro tuto prezentaci připravila velmi ucelený soubor polopostav a byst žen v masce muflonek a kozlic, velmi citlivě transponovaný na své „alter ego“. Tuto sérii považuji za velmi významnou, a to jak celkovou kvalitou, tak provedením. Autorka zde dosahuje nové úrovně zpracování díla. Pozitivní vývoj je proces, který se zdokonaluje se zkušenostmi a lze jej u umělkyně tohoto typu předpokládat. Nicméně největším přínosem byl pro mě velmi nenápadný humor, na který jsem v autorčině tvorbě nebyla běžně zvyklá. Skavova se tu pouští do jemné sebeironie a nahrává téměř koketní komunikaci mezi divákem a dílem. Jako by se sdělení, které mělo být původně tak vážné, transformovalo určitým nadhledem a velkorysostí v capriccio, rozmar, v zamyšlení se nad bohatstvím života. Je to nová fazeta v Paulinině tvorbě, obohacující její sochy o další plán, jímž se stávají lidsky mnohem sdělnější.
  Blanka Nováková je mladou umělkyní, která mě vždy nejvíce zaujala vytříbeností svého malířského rukopisu a něžnou citlivostí, se kterou zpracovává zvláštní a nečekané interakce z univerza zvířat a lidí. Proto jsem byla nyní velmi příjemně překvapena novým souborem „funerálních“ portrétů, které představují pro autorku dosud nejkonceptuálnější projekt, a přesto zvládnutý na vynikající úrovni. Tématem není jen odcházení, smrt, ale i jistá potřebnost paměti osvobodit se od toho, co bylo, zanechat nám vzpomínku, redukovanou na svou emocionální hloubku. Určitou pokoru, která námět provází jak ve volbě formátů a neokázalém zpracování, promítla Blanka do velmi vyrovnaného a kompaktního celku. Lze k němu přiřadit i plátno „Sedm trpaslíků“, které myšlenku minulosti a vzpomínek posouvá do ještě hravější a úsměvnější roviny. Současně mě v dalších dílech upoutalo, jak autorka dokázala reflektovat křehký moment rovnováhy přírody, ohrožované téměř abstraktním vlivem lidské přítomnosti.
  Rea Michalová

  There are 3 images in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:21

 • In the woods 2017

  katalog :
  http://www.galeriezet.cz/admin/files/ModuleVystava/79-SKAVOVA_KATALOG.pdf
  galerie zet / Velká bystřice
  kurátor dr. Jaroslaw Pastuszak

  There are 0 images in this gallery.

 • koně pardubice

  Království za koně, 2014

  http://www.gmpardubice.cz/kralovstvi-za-kone
  Výstavou s dramatickým titulem Království za koně si město Pardubice připomíná 140 let Velké Pardubické. Poprvé se tu jela v roce 1874. Od té doby koně i závod inspirovali řadu umělců a fotografů. Někteří se pokoušejí postihnout reálné tvary koní, jiní se soustředí spíš na drama, a jsou i tací, kteří se obracejí k mýtu, k legendě, k významu, který má pro člověka kůň. Název výstavy v sobě obsahuje nejen téma koně a jezdce, ale i motiv moci a nárok vládnout.

  There are 2 images in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 13:34

 • na dotek

  Na dotek, 2011

  There is 1 image in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:33

 • nevesty 3

  Nevě-sty, galerie Avoid, 2009

  There are 3 images in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:14

 • sokolov

  P.S. Kostel sv. Antonína Paduánského Sokolov

  Paulina Skavova - P.S.

  10. - 28. leden 2011
  Klášterní kostel Sv. Antonína Paduánského, Sokolov

  Paulinu Skavovou jsem poznal ještě jako studentku Akademie výtvarného umění v ateliéru sochaře Karla Nepraše. Tehdy jsem pro Neprašův atelier připravoval výstavu, která byla posléze úspěšně představena v tehdejší galerii U kamene v Chebu. Daleko výraznějším dojmem na mne zapůsobila Paulina se svými moderními sochami na velké výstavě děl absolventů Karla Nepraše, kterou jsem realizoval ve všech prostorách Domu umění města Opavy pod názvem „Lesbická škola Karla Nepraše“. Poznal jsem její svižný humor a hlavně její nezměrnou energii, se kterou řešila nejen svoji instalaci, ale v podstatě i celý svůj pobyt a práci s výstavou spojenou.
  Sledoval jsem poté její další díla, která se naprosto vymykají běžné „ženské" výtvarné produkci v Čechách. Určitě ji ovlivnila studia u Karla Nepraše a posléze i u Milana Knížáka a postgraduální studium v Luzernu i asistentura u Vladimíra Kokolii. Její zkušenosti jsou samozřejmě formovány rozsáhlou výstavní činností, průměr pět výstav za rok je neobvyklý, ale Paulinu zjevně neobtěžuje, ale nabíjí. Však také zájem o její účast přesahuje i hranice Čech – znají ji v Polsku, Německu, Maďarsku, Finsku nebo Švýcarsku.

  JoVo

  There is 1 image in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:24

 • sedm statečných 1

  Sedm statečných, 2012

  BLANKA NOVÁKOVÁ, PAULINA SKAVOVA
  FIELD AND GAME
  12. 2. – 14. 3. 2014
  GALERIE MICHAL´S COLLECTION, Husova 13, Praha 1
  www.michalscollection.cz

  Stalo se dobrým zvykem, původně snad i z praktických důvodů, konfrontovat na výstavách malířskou a sochařskou tvorbu. U některých takových spojení, daných kurátorským výběrem, jsem byla velmi příjemně překvapena, jaké kontrasty a jaká souznění při tomto (částečně i racionálním) rozhodnutí vznikají. Jedním z velmi povedených příkladů je současná výstava, spojující dvě přední autorky dvou klasických médií: sochařku Paulinu Skavovou (1976) a malířku Blanku Novákovou (1985). Obě jsou absolventky AVU v Praze. Paulina Skavova studovala v letech 1997-2002 v Sochařském ateliéru prof. Karla Nepraše, v roce 2003 diplomovala v Intermediálním ateliéru prof. Milana Knížáka. Blanka Nováková studovala v Ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana, kde absolvovala v roce 2012. Důkazem jejich talentu a úspěchu je i fakt, že obě jsou svými klíčovými díly zastoupeny v Národní galerii v Praze a v dalších významných sbírkách.
  Název aktuální výstavy „Field and Game“ odkazuje k určitému druhu anglické „outdoorové“ zábavy, jako je např. sportovní střelba, lov drobné zvěře spojený se společenskou událostí, piknikem. S nadsázkou vyjadřuje hlubší spřízněnost vnitřního světa obou autorek, jejichž existencionálně laděné dílo nezřídka reflektuje momenty „osudových her“ a svědčí o fascinující provázanosti lidské a zvířecí říše.
  Paulina Skavova je etablovaná autorka, která svým vyhraněným tvůrčím přístupem aktualizuje tradici českého figurálního sochařství pro současnost (i tím, že její tvorba má řadu přesahů – směrem ke konceptu, performanci apod.). Pro tuto prezentaci připravila velmi ucelený soubor polopostav a byst žen v masce muflonek a kozlic, velmi citlivě transponovaný na své „alter ego“. Tuto sérii považuji za velmi významnou, a to jak celkovou kvalitou, tak provedením. Autorka zde dosahuje nové úrovně zpracování díla. Pozitivní vývoj je proces, který se zdokonaluje se zkušenostmi a lze jej u umělkyně tohoto typu předpokládat. Nicméně největším přínosem byl pro mě velmi nenápadný humor, na který jsem v autorčině tvorbě nebyla běžně zvyklá. Skavova se tu pouští do jemné sebeironie a nahrává téměř koketní komunikaci mezi divákem a dílem. Jako by se sdělení, které mělo být původně tak vážné, transformovalo určitým nadhledem a velkorysostí v capriccio, rozmar, v zamyšlení se nad bohatstvím života. Je to nová fazeta v Paulinině tvorbě, obohacující její sochy o další plán, jímž se stávají lidsky mnohem sdělnější.
  Blanka Nováková je mladou umělkyní, která mě vždy nejvíce zaujala vytříbeností svého malířského rukopisu a něžnou citlivostí, se kterou zpracovává zvláštní a nečekané interakce z univerza zvířat a lidí. Proto jsem byla nyní velmi příjemně překvapena novým souborem „funerálních“ portrétů, které představují pro autorku dosud nejkonceptuálnější projekt, a přesto zvládnutý na vynikající úrovni. Tématem není jen odcházení, smrt, ale i jistá potřebnost paměti osvobodit se od toho, co bylo, zanechat nám vzpomínku, redukovanou na svou emocionální hloubku. Určitou pokoru, která námět provází jak ve volbě formátů a neokázalém zpracování, promítla Blanka do velmi vyrovnaného a kompaktního celku. Lze k němu přiřadit i plátno „Sedm trpaslíků“, které myšlenku minulosti a vzpomínek posouvá do ještě hravější a úsměvnější roviny. Současně mě v dalších dílech upoutalo, jak autorka dokázala reflektovat křehký moment rovnováhy přírody, ohrožované téměř abstraktním vlivem lidské přítomnosti.
  Rea Michalová

  There is 1 image in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:16

 • paradise 5

  Výstava Luxury Paradise, 2014

  V Galerii Kotelna zavládne paradise
  Říčany u Prahy 21. května - Stává se dobrým zvykem, původně snad i z praktických důvodů, konfrontovat na výstavách v Galerii Kotelna malířskou a sochařskou tvorbu. Je zajímavé sledovat, jaké kontrasty a jaká souznění při tomto vznikají, důkazem toho je i současná výstava LUXURY PARADISE, na které se představí sochařka Paulina Skavova a malíř Zbyněk Havlín. Vernisáž se koná ve čtvrtek 5. června od 19 hodin za účasti autorů a hosta tenoristy Libora Kasíka.
  „Sochařka Paulina Skavová (1976) a malíř Zbyněk Havlín (1976) jsou oba absolventky AVU v Praze „představuje umělce majitelka galerie paní Eva Kočová, „jejich tvorba zapadá, jak do naší výstavní koncepce, tak i do prostoru“ doplňuje Kočová. Paulina Skavova studovala v sochařském ateliéru profesora Karla Nepraše, v roce 2003 diplomovala v Intermediálním ateliéru profesora Milana Knížáka. Zbyněk Havlín studoval v ateliéru grafiky profesora Jiřího Lindovského a také absolvoval v ateliéru profesora Milana Knížáka v roce 2004. Důkazem jejich talentu a úspěchu je i fakt, že oba jsou svými klíčovými díly zastoupeny v Národní galerii v Praze a v dalších významných sbírkách.
  Paulina Skavova je etablovaná autorka, která svým vyhraněným tvůrčím přístupem aktualizuje tradici českého figurálního sochařství pro současnost (i tím, že její tvorba má řadu přesahů – směrem ke konceptu, performanci apod.). Pro tuto prezentaci připravila velmi ucelený soubor trofejí a byst žen v masce muflonek a kozlic, velmi citlivě transponovaný na své alter ego. „Tuto sérii považuji za velmi významnou a to jak celkovou kvalitou, tak provedením. Autorka zde dosahuje nové úrovně zpracování díla. Pozitivní vývoj je proces, který se zdokonaluje se zkušenostmi a lze jej u umělkyně tohoto typu předpokládat. Nicméně největším přínosem byl pro mě velmi nenápadný humor, na který jsem v autorčině tvorbě nebyla běžně zvyklá“, popisuje tvorbu autorky historička PhDr. Rea Michalová. V sochách Skavové je znatelná jemná sebeironie, která nahrává téměř koketní komunikaci mezi divákem a dílem.
  Zbyněk Havlín je typický představitel multimediálního umělce. Vytváří si jakési „banky“, kam v průběhu tvorby ukládá své emoce, myšlenky a v neposlední řadě i opojení z fyzického zážitku kreativního procesu. Pracuje způsobem vrstvení, kdy kombinuje veškeré dostupné postupy (klasická malba, graffiti, akční malba ad.). „Havlínovy obrazy bychom mohli charakterizovat jako abstraktně-expresivní „dokumentace akcí“. Jsou určovány snahou oprostit se od formalit zobrazování pouze viděného, jsou otiskem autorovy vnitřní představy o krajině. Působí na nás prostupností otevřených dějů a významů“ popisuje historička PhDr. Rea Michalová. Havlínovy obrazy postrádají diktát, jednoznačné výklady, což odpovídá bezbřehosti (interpretace) krajiny jako takové. Člověk se musí zjemnit, aby prostoupil mezi jednotlivými šablonami a aby se obraz v mysli „rozpohyboval“.
  Výstava je otevřena do 12. 7. 2014.
  Bližší informace:
  GALERIE KOTELNA
  galeriekotelna@seznam.cz
  Plynární ulice 1815/1
  Říčany u Prahy
  Tel: +420 323 604 137

  http://www.galeriekotelna.cz/
  www.paulina.cz
  www.zbynekhavlin.net

  There are 6 images in this gallery.

  Poslední změna: Po, 11/03/2014 - 12:48

 • instalace 5

  Výstava v New Yorku, UNDERWEAR 2016

  There are 8 images in this gallery.

  Poslední změna: St, 03/23/2016 - 15:46